Nghệ An ban hành kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025

Thứ tư, 24/08/2022 16:03
(ĐCSVN) - Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.
Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Nghệ An (Ảnh tư liệu: Phạm Bằng) 

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 5/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Nghị quyết số 09-NQ/TU), Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 586-KH/UBND về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025.

Mục đích của Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ trong giai đoạn 2022-2025, thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 09-NQ/TU; tạo cơ sở cho giai đoạn 2026-2030. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, thúc đẩy cải cách hành chính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch yêu cầu lãnh đạo và tất cả cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp phải xác định việc chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, kinh tế số hướng đến xã hội số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là yếu tố bảo đảm thực hiện thành công khâu đột phá trong cải cách hành chính và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chú trọng, ưu tiên nhiệm vụ chuyển đổi số có trọng tâm, trọng điểm trên từng lĩnh vực, trong các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của ngành, địa phương. Ưu tiên chuyển đổi số trong phát triển chính quyền số, đặc biệt là cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp như: Giáo dục, y tế, đầu tư, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường và ưu tiên chuyển đổi số trong phát triển kinh tế, hướng đến kinh tế số.

Đẩy nhanh việc số hóa ở các sở, ngành, địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế, xã hội.

Các nội dung thực hiện bao gồm: Phát triển chính quyền số; Phát triển hạ tầng số; Phát triển nhân lực chuyển đổi số; Từng bước phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh, hướng đến xã hội số; Bảo đảm an toàn thông tin.

Kế hoạch cũng phân công trách nhiệm cụ thể cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Nghệ An và các sở, ngành liên quan phối hợp thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các dự án, nhiệm vụ theo Kế hoạch...

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực