Xu hướng đầu tư 2024: Hướng đến ESG

Thứ sáu, 07/06/2024 22:06
(ĐCSVN) - ESG (Environmental, Social, Governance - Môi trường, Xã hội, Quản trị) đang là một xu thế toàn cầu, đặc biệt trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư, ESG ngày càng được xem như là một phương tiện để doanh nghiệp tạo ra giá trị lâu dài. Bên cạnh nhà đầu tư, cổ đông, ESG còn tác động tới tất cả các bên liên quan khác của một doanh nghiệp, từ khách hàng, người lao động, cơ quan quản lý, các bên cung ứng đến cộng đồng mà doanh nghiệp hướng đến.
 

Năm 2024, đầu tư theo tiêu chí ESG đang nhanh chóng chuyển mình. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang phải đối mặt với làn sóng các quy định mới, những tiến bộ công nghệ, và nhu cầu thị trường đang định hình lại cảnh quan tài chính. Đây là năm bản lề khi các cân nhắc ESG trở thành yếu tố không thể thiếu trong chiến lược kinh doanh và quyết định đầu tư. Dưới đây là một số xu hướng chính đang thúc đẩy những thay đổi này:
Khung Quy định Nâng cao
Năm 2024 đánh dấu sự chuyển dịch đáng kể sang yêu cầu công bố ESG bắt buộc, với các quy định mới từ Châu Âu (EU), Mỹ, và các nền kinh tế lớn khác. Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive), đã có hiệu lực vào ngày 05 tháng 01 năm 2023. CSRD sửa đổi Chỉ thị Báo cáo Phi Tài chính (NFRD, Non-Financial Reporting Directive) năm 2014. Mục tiêu của CSRD là giúp các doanh nghiệp tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình báo cáo; mở rộng phạm vi quản lý và báo cáo liên quan đến rủi ro và cơ hội phát triển bền vững; đồng thời cũng khuyến khích các doanh nghiệp hoạch định chiến lược để cải thiện tính bền vững. CSRD của EU sẽ ảnh hưởng đến khoảng 50,000 công ty, yêu cầu công bố chi tiết về cả hai khía cạnh tài chính và tác động.
 

 

Trí tuệ Nhân tạo (AI) và ESG: AI đang trở thành trọng tâm trong các chiến lược ESG, nâng cao khả năng phân tích dữ liệu và báo cáo. Dự báo đến cuối năm 2024, các công ty ứng dụng AI cho báo cáo ESG dự kiến sẽ cải thiện hiệu suất lên tới 30%.
Tập trung vào Chuỗi Cung ứng: Với các quy định như Chỉ thị Thẩm định Bền vững của EU, các doanh nghiệp ngày càng phải đảm bảo tính minh bạch và bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Điều này bao gồm việc giải quyết các tác động môi trường và duy trì các thực hành lao động công bằng.
Các thị trường tư nhân: Báo cáo ESG đang mở rộng ra ngoài các công ty đại chúng sang các công ty tư nhân, được thúc đẩy bởi các quy định và nhu cầu về dữ liệu phát thải Scope 3 toàn diện. Riêng tại Canada, khoảng 1,2 triệu doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu này.
Đa dạng sinh học và Thiên nhiên: Đa dạng sinh học đang nổi lên như một vấn đề quan trọng trong ESG, với việc gia tăng đầu tư vào các quỹ liên quan đến thiên nhiên và áp dụng các khung như Nhóm công tác về Công bố Tài chính liên quan đến Thiên nhiên (TNFD - Task Force on Nature-related Financial Disclosures). Đầu tư vào các dự án đa dạng sinh học dự kiến sẽ tăng 20% trong năm nay.
Thay đổi Địa chính trị và Kinh tế: Các căng thẳng địa chính trị và thay đổi kinh tế đang định hình lại các ưu tiên ESG, đặc biệt trong việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô quan trọng và thích ứng với các chế độ định giá carbon mới. Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon của EU (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism - một cơ chế của EU để kiểm soát lượng khí nhà kính được thải ra từ hàng hóa nhập khẩu vào EU) dự kiến sẽ tạo ra 14 tỷ euro hàng năm từ năm 2026.
Chống Greenwashing và Tính toàn vẹn: Cuộc chiến chống lại greenwashing (hành vi lừa dối môi trường, là quá trình truyền đạt sai lầm hoặc đưa thông tin sai lệch về yếu tố thân thiện môi trường của một sản phẩm, dịch vụ hay thương hiệu) đang ngày càng quyết liệt, với các quy định chặt chẽ hơn và các định nghĩa rõ ràng hơn để đảm bảo rằng các tuyên bố ESG là đáng tin cậy và minh bạch. Các công ty bị kết tội greenwashing có thể phải đối mặt với mức phạt lên đến 10 triệu euro theo các quy định mới của EU. 

 

ESG và Phát triển Bền vững: ESG không chỉ là một xu hướng nhất thời mà là một thành phần cơ bản của chiến lược kinh doanh hiện đại. Phát triển bền vững là việc đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến khả năng của thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của họ. Điều này kết hợp với sự chuyển đổi số nhằm hướng đến một nền kinh tế xanh và bền vững.
Những xu hướng này nhấn mạnh rằng ESG không chỉ là một mốt thoáng qua mà là yếu tố cơ bản của chiến lược kinh doanh hiện đại. Khi chúng ta tiến tới, việc tích hợp bền vững với ổn định tài chính sẽ là tối quan trọng để đảm bảo thành công lâu dài./.

TS. Trần Quý
Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực