Bus điện – Giải pháp năng lượng xanh cho giao thông công cộng thành phố

Thứ hai, 27/05/2024 10:45
(ĐCSVN) - Phát triển giao thông công cộng sử dụng năng lượng xanh là xu hướng và phù hợp với chủ trương, chính sách về phát triển phương tiện sử dụng năng lượng điện tại Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về Phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.
 

Chủ trương sử dụng xe buýt điện (nhiên liệu sạch) đã được xác định tại Nghị quyết Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, với mục tiêu cụ thể đến năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị thông minh; Phát huy hiệu quả mọi nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ; “Xây dựng những giải pháp mang tính chất đột phá nhằm nâng cao chất lượng VTHKCC, kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, có lộ trình tăng tỷ lệ xe ô tô điện toàn thành phố.”; Do đó, Sở Giao thông vận tải đã thống nhất đề xuất, báo cáo và đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận (công văn số 440/UBND-ĐT ngày 14 tháng 02 năm 2022) cho phép triển khai thí điểm tuyến xe buýt điện D4 hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3/2022.
Sở Giao thông vận tải đã có Công văn báo cáo tổng kết 02 năm hoạt động thí điểm xe buýt điện trên địa bàn thành phố (Công văn số 5645/SGTVT-VTĐB ngày 07 tháng 5 năm 2024) và đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét tiếp tục tổ chức thí điểm đến Quý I năm 2025 và điều chỉnh tỷ lệ trợ giá phù hợp tương đương tỷ lệ trợ giá bình quân của hệ thống xe buýt (do trong giai đoạn thí điểm, chưa có định mức, đơn giá của xe buýt điện nên các nội dung liên quan chi phí, kinh phí trợ giá phải báo cáo và được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thành phố).

 

Triển khai thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg và Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay Sở Giao thông vận tải đang xây dựng “Đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông”, trong đó chủ trì xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt sang sử dụng năng lượng sạch (đánh giá và đưa ra các cơ chế, chính sách hỗ trợ khuyến khích, ưu đãi, nguồn lực và lộ trình thực hiện chuyển đổi phương tiện xe buýt (phương tiện, hạ tầng phục vụ…) từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch), làm cơ sở để triển khai thực hiện cho toàn bộ hệ thống xe buýt của thành phố trong thời gian tới./.

Thu An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực